Celkem
0 Kč

Obchodní podmínky - zboží

Tyto obchodní podmínky platí pro internetový obchod na stránkách www.kites.cz. Podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího - tj. firmy BEST KITES s.r.o. a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží nebo služeb).

Prodávající: BEST KITES s.r.o., IČ: 277 89 462

I. Úvodní ustanovení

Veškeré objednávky přijaté přes internetové rozhraní, tj. elektronickou formou na e-mailovou adresu jsou považovány za závazné, nejsou-li stornovány ještě v den objednání. Objednáním zboží zákazník vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a zavazuje se k tomu, že se jimi bude řídit a postupovat v souladu s nimi.

Odesláním elektronické objednávky kupující (zákazník) bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den provedení a odeslání objednávky, zejména platnou výši ceny objednaného zboží v příslušném množství (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedených na internetových stránkách www.kites.cz .

Uvede-li kupující při elektronické objednávce svůj e-mail, bude automaticky informován o přijetí objednávky elektronickou poštou na uvedené adrese.

Dodací lhůta

Standardní dodací lhůta, pokud nebude dohodnuto jinak, je 5 pracovních dní ode dne přijetí objednávky. Není-li zboží momentálně skladem, bude zákazník v co nejkratší době telefonicky nebo e-mailem kontaktován a informován o předpokládaném termínu expedice zboží.

II. Objednávka zboží, uzavření smlouvy:

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Smlouva vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může vyžádat potvrzení objednávky.

Potvrzení o přijetí objednávky bude odesláno e-mailem. Případné nesrovnalosti řešte zasláním e-mailu na adresu petra@kites.cz nebo telefonicky na tel.: 608 889 719.

Objednávky e-mailem:

Každá objednávka musí splňovat určité minimální náležitosti důležité pro řádné vystavení dokladů a rychlé doručení skutečně požadovaného zboží k zákazníkovi.

Uvést minimálně tyto údaje:

 • iniciály objednavatele (jméno a příjmení, případně název kupujícího a jeho a fakturační údaje v případě firmy)
 • přesné místo dodání včetně PSč (případně i fakturační adresu, pokud je odlišná)
 • jeden funkční kontakt (telefon, mail nebo e-mail)
 • přesný název zboží
 • počet kusů a velikost
 • požadovaný způsob dopravy a úhrady zboží

Ověření objednávky

Prodejce si vyhrazuje možnost telefonicky ověřit platnost objednávky.

Zrušení objednávky

ze strany prodejce

Prodejce si vyhrazuje právo zrušit celou objednávku nebo její část v těchto odůvodněných případech:

 • zboží není momentálně skladem - bylo již vyprodáno
 • výrazným způsobem se změnila cena nebo z důvodu jiných nepředvídatelných okolností

Pokud taková situace nastane, prodávající se zavazuje, že bude kupujícího neprodleně kontaktovat telefonicky nebo e-mailem, a dohodne se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení celé objednávky apod.).

částečné vyřízení objednávky

Pokud nastane situace, kdy z objednávky kupujícího některá nebo některé z položek nebudou skladem, prodávající zašle tu nebo ty položky, které jsou okamžitě jak budou k dispozici pokud se s kupujícím nedomluví jinak.

ze strany kupujícího - odstoupení od smlouvy

Storno objednávky ze strany kupujícího:
V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. ze dne 14. září 2000 má každý zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží při zásilkové formě prodeje. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, vyžaduje prodávající dodržení všech níže uvedených podmínek:

 • zboží nesmí být použito
 • zboží nesmí být žádným způsobem poškozeno
 • zboží musí být v originálním obalu a kompletní (včetně příslušenství, návodu, atd.)
 • společně s vraceným zbožím je třeba zaslat také veškeré doklady vydané při prodeji
 • poštovné spojené se zasláním zboží zpět k prodejci hradí kupující, vracené zboží musí být při přepravě pojištěno
 • zboží nesmí být zasíláno na dobírku, taková to zásilka nebude přijata!!!

Uplatnění výměny nebo vrácení zboží Postupujte takto:

 1. Kupující nejprve zašle prodávajícímu emailem popis a důvod reklamace. Tento email musí obsahovat všechny důležité informace, které jsou nezbytné pro bezproblémové vyřízení reklamace
 2. Zboží je potřeba zabalit tak, aby obal dostatečně bránil poškození reklamovaného výrobku během přepravy (včetně obalu výrobku!)
 3. Vyřízení reklamace bude do 30 dnů od přijetí zboží

V případě nesplnění podmínek "Storno objednávky ze strany kupujícího" , "Uplatnění výměny nebo vrácení zboží" nebude prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno zpět.

Dodací podmínky

Místem plnění je sídlo/ bydliště/ nebo místo podnikání kupujícího uvedené v objednávce. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny.

Prodávající dodá zboží neprodleně, zpravidla (pokud nebude dohodnuto jinak) do sedmi pracovních dnů po doručení platné objednávky, popř. po jejím potvrzení. V případě nemožnosti dodržení tohoto termínu, např. z technických důvodů, nepředvídatelných okolností apod., bude termín dodávky dohodnut s kupujícím individuálně. Není-li zboží momentálně skladem, bude kupující v nejbližší době telefonicky nebo e-mailem kontaktován a informován o předpokládaném termínu expedice zboží.

Doprava

Pro bezchybné dodání zboží používáme profesionální služby české pošty & PPL, které zaručují nejen rychlost, ale také možnost opětovného doručení a především uložení zásilky blízko bydliště zákazníka.

Způsob dopravy je dohodnut s každým zákazníkem individuálně.

Ceník dopravného:
Maximálně do 250,-Kč za zásilku (dle objemu balíku a její hodnotě).

Reklamace poškozené zásilky
Příjemce (kupující) je povinen upozornit na zřejmé nebo na povrchu zásilky poznatelné poškození nebo zřejmé a vně poznatelné částečné ztráty zásilky ihned po převzetí zásilky. Pokud poškození zásilky není patrné v okamžiku dodání, je možné ji reklamovat ve lhůtě 24 hodin po jejím dodání (zásilka musí být předložena ve stavu, ve kterém byla dodána a musí být doloženo, že k jejímu poškození nebo k úbytku jejího obsahu nedošlo až po dodání). Zásilky, u nichž byla závada patrná již při dodání a které nebyly ihned reklamovány, nebude již později možno reklamovat.

Osobní odběr
Prodávající upřednostňuje osobní odběr z důvodu možnosti vyzkoušení zboží a jeho překontrolování.

Platba za zboží

Ceny
Veškeré ceny uvedené v internetovém obchodě jsou konečné, včetně DPH a kromě poštovného (případně dopravného) k nim již nejsou připočítávány žádné další poplatky jako balné, pojistné atd.

Při placení zboží prodávající nabízí kupujícímu několik variant, kdy konečná cena zůstává vždy stejná.

Ceny - osobně

Dobírkou - zboží kupující uhradí až při dodání zboží na dobírku. Zboží, které je objednáno „na dobírku“ se hradí v hotovosti dopravci při předání zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů, které činí maximálně 250 Kč za jednu dodávku, váhově nepřesahující 15 kg).

Proforma faktura - Zboží kupující uhradí před zasláním zboží na základě proforma faktury na prodejcem uvedené číslo účtu. Tato proforma faktura bude kupujícímu zaslána na jím uvedený kontakt. V takovém případě bude zboží (bez dobírky) expedováno po obdržení platby v plné výši objednávky.

Převodem z účtu - Zboží kupující uhradí před zasláním zboží na základě údajů, které prodávající zaslal kupujícímu při potvrzení objednávky na základě požadavku ze strany kupujícího o platbu za zboží převodem z účtu. V takovém případě bude zboží (bez dobírky) expedováno po obdržení platby v plné výši objednávky.

Přechod vlastnického práva

Zboží až do úplného zaplacení zůstává majetkem prodejce.

Stálým zákazníkům a v závislosti na objemu obchodu mohou být přiznávány slevy.

Reklamační řád, záruční lhůta a postup uplatnění reklamací

Odpovědnost za vady zboží, záruka
Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt standardně po dobu 24 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout datem převzetí předmětu plnění.

Minimální záruční lhůta
Zákonem stanovená minimální zákonná lhůta je 24 měsíců. V případě, že je na produkt poskytována delší záruční lhůta, je tato informace zaslaná zákazníkovi emailem jako potvrzení.

Reklamace zboží
Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u prodávajícího. Koncový zákazník je povinen předat zboží prodávajícímu v originálním balení a je povinen udat také důvod reklamace.

Kupující má právo na výměnu bezvadného zboží z důvodu chybně stanovené velikosti. V takovém případě kupující zašle na vlastní náklady zboží zpět prodávajícímu, který mu neprodleně zašle nové s tím, že musí být dodrženy všechny níže uvedené podmínky:

 • zboží nesmí být použito
 • zboží nesmí být žádným způsobem poškozeno
 • zboží musí být v originálním obalu a kompletní (včetně příslušenství, návodu, atd.)
 • společně s vraceným zbožím je třeba zaslat také veškeré doklady vydané při prodeji
 • poštovné spojené se zasláním zboží zpět k prodejci hradí kupující, vracené zboží musí být při přepravě pojištěno
 • zboží nesmí být zasíláno na dobírku, taková to zásilka nebude přijata!!!

Uplatnění reklamace: - při reklamaci postupujte takto:

 1. Kupující nejprve zašle prodávajícímu emailem popis a důvod reklamace. Tento email musí obsahovat všechny důležité informace, které jsou nezbytné pro bezproblémové vyřízení reklamace.
 2. Zboží je třeba zabalit tak, aby obal dostatečně bránil poškození reklamovaného výrobku během přepravy (včetně obalu výrobku!).
 3. Reklamované zboží je možno prodejci předat osobně spolu s reklamačním protokolem se všemi obdrženými doklady o koupi.
 4. Vyřízení reklamace bude do 30 dní od přijetí zboží.
III. Poskytování služeb

Jednotlivé smlouvy na pronájem kite vybavení (dále jen „pronájem”) včetně zaškolení (dále jen „kurzy”) se uzavírají na základě písemných (např. emailem) nebo ústních (i telefonických) objednávek nájemce.

Objednávka se stává návrhem smlouvy, pokud obsahuje:

 • jméno a příjmení
 • bydliště
 • případně telefonní a emailové spojení nájemce

Dále musí objednávka obsahovat jednoznačný popis předmětu smlouvy, tj:

 • specifikaci pronajímaného vybavení a objednávaného kurzu
 • požadovaný termín poskytnutí pronájmu a kurzu
 • cenu pronájmu a kurzu v souladu s aktuálním ceníkem umístěným na www.kite-skola.cz
 • popř. další důležité vymezení pronájmu a kurzu

Uzavření smlouvy

Smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem doručení jejího bezvadného návrhu pronajímateli, nesdělí-li pronajímatel nájemci do pěti pracovních dnů, že návrh smlouvy neakceptuje.

Pronajímatel se zavazuje:

 • poskytnout v rámci pronájmu a kurzu nájemci vybavení a základní teoretické i praktické zaučení v rozsahu smlouvy
 • přistupovat při poskytování pronájmu a kurzu s odbornou péčí a s ohledem na bezpečnost nájemce i třetích osob
 • sdělit cenu pronájmu a kurzů uvedených na www.kite-skola.cz v okamžiku objednávky nájemci písemně, ve lhůtě pěti pracovních dnů od data přijetí návrhu na uzavření smlouvy. Pokud nájemce s takovou cenou nesouhlasí, je povinen oznámit to pronajímateli ve lhůtě pěti pracovních dnů od obdržení vyrozumění pronajímatele a k uzavření smlouvy nedojde.
 • poskytnout nájemci kurz pouze za příznivých klimatických podmínek, které nezvýší riziko vzniku škod na zdraví a na majetku
 • neposkytnout kurz za nepříznivých klimatických podmínek, jako jsou např. příliš silný vítr, vysoké vlny, nadměrně poryvový vítr, bouřka, nedostatečný vítr, nedostatek sněhu, nedostatečná viditelnost apod.
 • v případě nepříznivých povětrnostních podmínek poskytnout nájemci, který se účastní kurzu, jiný náhradní program, jako jsou teoretická výuka, jiné sportovní aktivity, kulturní vyžití apod.

Pronajímatel si vymezuje:

 • právo změny cen uvedených v ceníku na www.kite-skola.cz v případě změny své obchodní politiky, změny peněžních kurzů, výrazného růstu inflace nebo při změnách dodavatelských podmínek obchodních partnerů pronajímatele
 • právo, že děti mladší 15 let se mohou zúčastnit kurzu pouze v doprovodu svého zákonného zástupce. Mládež ve věku od 15 do 18 let se může zúčastnit kurzu i bez doprovodu, ale pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. V těchto případech nese plnou odpovědnost za jednání nezletilého účastníka kurzu jeho zákonný zástupce.

Pronajímatel dále neodpovídá za škody způsobené nájemcem třetím osobám na jejich zdraví či majetku.

Pronajímatel se nezavazuje pro nájemce sjednat jakékoliv pojištění.

Nájemce se zavazuje:

 • absolvovat Kurz i aktivity spojené s Pronájmem výhradně na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost
 • uhradit pronajímateli všechny škody, které pronajímateli při poskytování Pronájmu a Kurzu způsobí na vybavení

Nájemce dále prohlašuje, že jeho zdravotní stav je dobrý a že byl seznámen se všemi potencionálními riziky spojenými s pronájmem a kurzem.

Nájemce má právo od smlouvy kdykoliv až do započetí pronájmu a kurzu odstoupit, a to písemným sdělením zaslaným na adresu pronajímatele. Pronajímatel se v takovém případě zavazuje nájemci poskytnout na pronájem a kurz následující stornovací podmínky:

 • stornování v době do 60 dnů před zahájením – stornovací poplatek 10% ze zaplacené ceny
 • do 30 dnů před zahájením – stornovací poplatek 50% ze zaplacené ceny
 • do 10 dnů před zahájením - 75% ze zaplacené ceny
 • v době do vlastního zahájení – 100% ze zaplacené ceny

Pro vyčíslení storno poplatku je rozhodné datum doručení písemného odstoupení pronajímateli. V případě stornování se pronajímatel zavazuje nájemci převést cenu pronájmu a kurzu poníženou o stornovací poplatek ve lhůtě do 15 pracovních dnů na účet nájemce.

Nájemce uděluje pronajímateli souhlas s pořizováním fotografické a filmové dokumentace z průběhu pronájmu a kurzu a s jejím použitím pro marketingové a propagační účely pronajímatele a spolupracujících subjektů

Cena pronájmu a kurzu je splatná předem a to:

 • bezhotovostním převodem na účet pronajímatele
 • hotově v pokladně pronajímatele
 • poštovní poukázkou zaslanou na adresu pronajímatele, nejpozději však při započetí pronájmu a kurzu
IV. Ochrana osobních údajů:

Internetový obchod www.kites.cz podle zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů zpracovává osobní data a uchovává je v marketingové databázi firmy. Zpracované údaje jsou plně chráněny před zneužitím a nebudou poskytnuty třetím stranám.

Provozovatel internetového obchodu www.kites.cz se zavazuje respektovat soukromí všech svých zákazníků. Aby vám ale mohly být nabídnuty kvalitní služby, je zapotřebí znát některá Vaše osobní data. Tato data jsou však velmi pečlivě chráněna před zneužitím.

Požadované údaje - fyzická osoba
Každý kupující musí při registraci uvést údaje nutné k bezproblémovému vyřízení objednávky. Je-li kupující fyzická osoba, jsou vyžadovány následující údaje:

 • jméno a příjmení
 • úplnou poštovní adresu, tj. ulice, město, PSč
 • alespoň jeden funkční kontakt - telefonický, faxový, případně e-mailový

Všechny tyto informace jsou nezbytné pro jednoznačnou identifikaci kupujícího. Údaje jsou používány k přijetí objednávky, realizaci a zaúčtování platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a dále pro veškerou komunikaci s kupujícím.

Požadované údaje – podnikatelský subjekt
Vystupuje-li kupující jako podnikatelský subjekt, měl by navíc uvést také údaje o firmě:

 • jméno firmy
 • úplnou poštovní adresu, tj. ulice, město, PSč
 • alespoň jeden funkční kontakt - telefonický, faxový, případně e-mailový
 • kontaktní osobu
 • Ič a DIč

Tyto údaje jsou důležité pro vyhotovení daňového dokladu obvykle vyžadovaný oběma stranami a to včetně všech patřičných náležitostí.

Veškeré údaje o dosavadních objednávkách kupujícího jsou ukládány v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Tyto údaje jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a přípravu marketingových akcí.

Internetový obchod www.kites.cz si velmi váží Vaší důvěry a chrání Vaše soukromá data před zneužitím. Tyto informace shromažďujeme proto, abychom zkvalitnili naše služby. žádné z těchto údajů nejsou poskytovány dalším subjektům.

Souhlas s používáním osobních dat
Používáním internetového obchodu www.kites.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech za výše uvedených podmínek.

Zasílání informačních sdělení
Dodržujeme zákon č. 138/2002 Sb. a své nabídky zasíláme pouze zákazníkům, kteří nám k tomu udělili svůj souhlas při registraci. Svůj souhlas můžete kdykoliv zrušit v administraci svého profilu na www.kites.cz.

Pod pojmem informace se rozumí zasílání aktuálních sdělení o mimořádných nabídkách, akcích, slevách a výprodejích zboží z nabídky prodávajícího.

V. Závěrečná ustanovení:

Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží či služeb neodvolatelně vázán.

Znění obchodních podmínek platných od 1.1.2011
www.kites.cz