Celkem
0 Kč

Kite & snowkite manuál - příprava vybavení

Začíná to právě přípravou vybavení? Dnes tedy jak připravit nafukovacího draka, příště jak navázat správně bar a poté, jaká dodržet základní pravidla pro bezpečnou manipulaci s drakem.

Vybavení:
Kompletní nafukovací drak v jakékoliv velikosti s veškerým příslušenstvím (bar, šňůry, bezpečnostní leash, pumpa), čím menší, tím snazší a bezpečnější manipulace při výuce, dále trapéz (bederní nebo sedací).


Postup při přípravě a navázání draka:

1. krok ? rozbalení draka
Draka vyjmeme z obalu a podélně po směru větru. Zatížíme jedno ucho na straně, která je blíže na větru tak aby pod něj neproudil vítr. Takto zajištěného draka můžeme začít pumpovat vzduchem.

2. krok ? nafouknutí vzpěr
Z pumpy a ventilků nejprve odstraníme nečistoty a pokud nevlastníme draka s centrálním nafukovacím ventilem (EZ), začínáme vždy nafukováním příčných vzpěr. Pumpujeme pomalu a po celou dobu nafukování sledujeme, zda mají vzpěry kompaktní tvar bez prohlubní způsobených přetočením bladeru uvnitř materiálu.

Jsme-li začátečníci, řídíme se tlakoměrem umístěným na pumpě a hodnotou určenou od výrobce (každý typ draka se může nafukovat na různé tlaky). Pokud tlakoměr nemáme, pumpujeme a zjišťujeme pohmatem, dokud nejde vzpěra snadno promáčknout, nebo poklepem kdy má plechovkový zvuk. (běžně se kity nafukují od 7 do 9 PSI, kdy 7 foukají začátečníci a 9 zkušení jezdci)

Nafukovaní vzpěr a poté hlavního banu (modrá šipka znázorňuje směr větru)
Nafukovaní vzpěr a poté hlavního banu (modrá šipka znázorňuje směr větru)

3. krok ? nafukování hlavního banu
Nyní, když jsou všechny vzpěry nafouknuté, nebo pokud máme draka s centrálním nafukovacím ventilem - celého jej přesuneme tak, aby nám vítr foukal do zad. Draka při otáčení držíme za střední část náběžné hrany v místě, kde se nachází ventil pro nafouknutí banu.

Uprostřed hlavního banu se nacházejí dva ventily. Jeden určený pro napouštění - INFLATE a druhý pro vypuštění - DEFLATE (ten nyní uzavřeme). Draka si připevníme k provázku (leashi) na pumpě. Přes napouštěcí ventil nafukujeme hlavní část a opět se řídíme tlakoměrem, pohmatem či zvukem. Při úplném napuštění banu draka odvážeme od pumpy a uchopíme za střední část banu. Po zvednutí v této pozici se drak nachází v tzv. ponosu.

4. krok ? manipulace a založení draka
V této pozici je snadné s drakem manipulovat. Vítr pod něj proudí, nadlehčuje ho a my jej pouze přidržujeme. Nyní si s ním můžeme dojít na libovolné místo, které předem zkontrolujeme (zda zde neleží nějaké ostré předměty) a kde budeme pokračovat v kompletním strojení.

Pokud chceme draka položit, přeručkujeme po hlavním banu na jednu stranu přibližně za první třetinu v závislosti na velkosti draka. Pokud se jedná o větší velikost, tak blíže ke kraji, když menší, tak blíže ke středu. (Příklad je uveden na obrázcích), levou rukou uchopíme draka z vnitřní (horní) strany a pravou ruku natáhneme ke středu a položíme na vnější (spodní) stranu banu, jak je zobrazeno na první části obrázku. (obrázek 1 a 2).


Ponosová poloha a otočení draka
Ponosová poloha a otočení draka

Nyní zatlačíme na levou ruku směrem dolů. Pravou rukou naopak nahoru a draka současně s pár úkroky doleva překlopíme a položíme na zem. Pokud jste postupovali správně, drak by měl ležet banem proti větru na zemi se vztyčenými vzpěrami. Draka nezapomeneme zajistit neostrým předmětem (batoh, trapéz, pytel písku), který položíme do středu na plachtu hned za hlavní ban (obrázek 3 a 4).

Vítr tak draka tlačí k zemi a neproudí pod něj. Nyní srovnáme veškeré navazovací šňůry tak, aby nebyly zamotané nebo provlečené, ležely hezky úhledně pod drakem a směřovaly směrem po větru. (Pozor na kladkový systém, který bývá často na dracích typu bow a hybrid!)

V poloze 4. a 5. máme draka připraveného pro navázání baru
V poloze 4. a 5. máme draka připraveného pro navázání baru

Toto je výňatek z tištěné verze KITE MANUÁLU, který bude v prodeji již od května 2012.
Objednat lze prostřednictvím: info@kites.cz

Iveta (Minet KITES.CZ)

Související články

Všechny články
© 2024 Kites.cz | All rights reserved. | OBCHODNÍ PODMÍNKY - KONTAKTY