Celkem
0 Kč

Jak a kde sledovat vítr?

Jak a kde sledovat vítr?
Jak a kde sledovat vítr?

Jaký je vůbec vhodný prostor? Víte například, jak daleko za překážkou byste měli jezdit, jaký maximální vítr je pro vás vhodný a podle čeho poznat sílu větru?

2.2. Vhodný prostor

Ne Každé místo je pro výuku a provozování powerkitingu vhodné. Začátečníkům často dělá problém nalezení vhodné lokality a mnohdy si neuvědomují nebezpečí, kterému vystavují sebe nebo své okolí. Pro výuku na suchu budeme volit dostatečně otevřený prostor, jak po směru větru (z důvodu bezpečnosti), tak ze směru z kterého vano (důvodem je vznik turbulentního větru). Důležité je, aby se v okolí nenacházely žádné nebezpečné překážky jako stromy, silnice, budovy či sloupy elektrického napětí. Při výuce na vodě je na toto potřeba dbát dvojnásob.

Základem pro jízdu na suchu i vodě je nutné znát také směry větru a jejich možné použití pro začátečníky.

2.3. vhodné povětrnostní podmínky

Stanovení vhodných povětrnostních podmínek bývá pro začátečníka bez zkušeností asi tím největším problémem, co se týče jak kvality, tak síly větru. Často se stávají úrazy právě v důsledku podcenění povětrností situace nebo použití nevhodné velikosti vybavení. V souvislosti s určováním povětrnostních podmínek používáme 3 základní parametry: směr, sílu a kvalitu.

a) Směr větru

Nejjednoduššími zjistitelnými parametry jsou vizuálním pohledem a pozorování okolí sluchem, nebo citem. Určení směru větru hraje důležitou roli především ve volbě správného místa pro provoz kitingu. Ne každá lokalita je vhodná pro všechny směry větru. V praxi to znamená, že většina lokalit je vhodná pouze na určité směry větru (s čímž je nutné do budoucna počítat). Pro tréning je důležité, aby v dosahu nebyly žádné překážky, ze směru odkud fouká, tak i po směru větru dál. Při samotném kitingu hraje směr větru důležitou roli v situování směru větru ke břehu. Tak rozlišujeme svět větru. Z toho některé více, některé méně vhodné a některé zcela nevyhovující.

  • Podél břehu - nejlépe vyhovující směr větru.
  • Šikmo na břeh - nejlépe vyhovující vítr pro provozování kitesurfingu, zaručuje nejlepší kvalitu větru a vždy bezpečný návrat na břeh.
  • Šikmo od břehu - tento vítr je vyhovující pouze, máme-li možnost návratu. Vítr vanoucí přes pevninu by neměl být příliš narušen reliéfem či objekty nacházejícími se na pevnině.
  • Přímo na břeh - vyhovující pouze za předpokladu dostatečně rozsáhlé mělčiny a možnosti vzdálení se od břehu alespoň 200m.
  • Přímo od břehu - nevyhovující směr větru, často i nízká kvalita větru vanoucího z pevniny. V jakékoli krizové situaci je problematický návrat zpět na břeh. Pro tento směr větru nedoporučujeme jakýkoliv trénink ani samotnou jízdu.

Toto je pouze náhled článku

Pro zobrazení celého článku se stačí přihlásit

Přihlásit se
Nová registrace
Iveta (Minet KITES.CZ)

Související články

Všechny články
© 2019 Kites.cz | All rights reserved. | Ochrana osobních údajů | Partnerské weby